Fortegnelse over behandlingsaktiviteter af data

Dataansvarlig

Ny Livs Energi IVS
v/Vibeke Kunkel

Torvegade 1, 3.
5000 Odense C.

Tlf. 2277 6353
vibeke@nylivsenergi.dk
www.nylivsenergi.dk

CVR Nr. 36507209

Virksomhedens databeskyttelsesrådgiver

samt dennes kontaktoplysninger

Terapeut Booking

  • CVR: 35642536
  • Strandlodsvej 44, 3. sal
  • 2300 København S, Denmark
  • kontakt@terapeutbooking.dk
  • www.terapeutbooking.dk

Formålene

Behandlingens eller behandlingernes

formål

Klient- og kunde administration samt udsendelse af nyhedsbreve.

Kategorierne af registrerede

og kategorierne af personoplysningerne

Kategori af registrerede personer

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

A) Klienter vedr. klientbehandling
B) Kunder vedr. varekøb
C) Klienter/kunder vedr. udsendelse af nyhedsbreve og anden markedsføring via mail og/eller sms, såfremt kunden/klienten har givet sin tilladelse til det.

Oplysninger, som behandles om de registrerede personer

Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, fødselsdato, tlf.nr., mailadr.: Ja

Oplysning om størrelse af samhandel, herunder behandlingsform og dato for behandlingen: Ja 

Oplysninger vedrørende

ansættelsesforholdet til brug for administration: Nej

​Stillingsbetegnelse: Ja

Race eller etnisk oprindelse: Nej

Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning: Nej

Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold: Nej

Helbredsoplysninger: Ja

Biometrisk data med

henblik på identifikation: Nej

Seksuelle forhold eller seksuel orientering: Nej

Strafbare forhold: Nej

Modtagerne af personoplysningerne

Kategorier af modtagere som oplysninger er eller vil blive videregivet til herunder modtagere i

tredjelande og internationale organisationer

(eksempelvis andre myndigheder, virksomheder, borger/kunder mv.) : Nej

Tredjelande og internationale organisationer

Oplysninger om overførelse af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer

(eksempelvis databehandleres placering i tredjelande, databehandlers brug af cloudløsninger placeret i tredjelande):  Nej

Sletning

Tidspunkt for sletning af oplysninger

(de forventede tidsfrister for sletning af de forskellige kategorier af oplysninger)

Personlige oplysninger slettes senest 5 år efter sidste anvendelse. Dette er gældende for:

a) Identifikationsoplysninger

b) klient journaler
c) kommunikation via sms, email, nyhedsbreve

d) kasseboner, kontoudtog og fakturabilag

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Generel beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

(hvis muligt skal der gives

en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, jf. artikel 32, stk. 1):

Behandling af personoplysninger i forbindelse med klientbehandlinger sker i overensstemmelse med gældende retningslinjer for RAB godkendte Kranio-Sakral Terapeuter via foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter og foreningen af Kranio-Sakral og Kropsterapeuter, som varetager RAB godkendelsen. Vibeke Kunkel er RAB godkendt og har dermed forpligtelse til at føre klientjournaler.

Klinik i hjertet af Odense

Jeg er medlem af​

​Kontakt

​Klinik adresse​r

Risingevej 9

5540 Ullerslev

​Torvegade 1, 2.

5000 Odense C.

Ny Livs Energi IVS

​Vibeke Kunkel

Registreret Alternativ Behandler

Kranio-Sakral og Colon Terapeut, Healer og Qigong instruktør

CVR. 36507209

​Åbningstider

​Mandag  kl. 11-18.30

​Tirsdag kl. 9 -16.30

Onsdag kl. 9 -17.30  

Torsdag kl. 9 -16.00

Fredag kl. 9 -17.30